Uczestnicy projektu spotkają się we vratimovie

Centrum Wolnego Czasu we Vratimowie będzie gościć w dniach 13-17 września uczestników międzynarodowego projektu „Lustro duszy”. W ten sposób projekt wchodzi w kluczową fazę realizacji, w której partnerzy z Czech, Słowacji i Polski będą przygotowywać materiał edukacyjny wideo, będący swoistym podsumowaniem wielomiesięcznych działań i wskazówką dla osób pracujących na co dzień z młodzieżą.

Spotkania projektowe będą obejmować zarówno realizację materiału edukacyjnego wideo, jak i warsztaty szkoleniowe, doskonalące umiejętności wykorzystania tego typu przekazu w codziennej pracy edukacyjnej. Partnerzy projektu będą również dyskutować i wymieniać swoje doświadczenia w zakresie możliwości promocji przekazu wideo przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Finalny materiał wideo będzie wykorzystany do promocji dobrych praktyk w pracy młodzieżą w okresie trudnych sytuacji kryzysowych, do których w ostatnim czasie należała m.in. pandemia COVID-19. Przygotowane wskazówki i wypracowane metody działania zostały wypracowane na przestrzeni wielu spotkań projektowych, realizowanych zarówno w Polsce, Słowacji, jak i Czechach.

Skip to content