Kontakt

Masz pytania?
SKontaktuj się z nami

Dane lidera
projektu

Adres

Centrum voľného času
Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
Slovakia

E-mail

cvc@cvc.sk

Telefon

+421 52 43 215 04

Skip to content