Jak radzić sobie ze stresem? Cenna wiedza w pracy z młodzieżą

Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubowli było gospodarzem kolejnego szkolenia krótkoterminowego w ramach projektu „Lustro duszy”, realizowanego we współpracy z partnerami z Czech i Polski. Głównym tematem było radzenie sobie ze stresem i wykorzystanie tej wiedzy w codziennej pracy z młodzieżą. Podczas kilkudniowej wizyty (3-7 maja 2022 r.) w Starej Lubowli odbyły się również spotkania warsztatowe poświęcone przygotowaniu ostatecznej wersji materiału wideo w formie edukacyjno-szkoleniowej.

Stres to jeden z głównych tematów w kontekście funkcjonowania ludzi młodych w okresie pandemii COVID-19, ale także w czasie innych kryzysów społecznych, które dotykają nas w ostatnim czasie. Dlatego szczególnie ważna pozostaje kwestia praktycznej wiedzy odnoszącej się do skutecznego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Tego właśnie dotyczyły spotkania warsztatowe, które pozwoliły wypracować najlepsze metody pracy z ludźmi młodymi.

Ważnym uzupełnienie warsztatów tematycznych była również możliwość poszerzenia wiedzy uczestników spotkania w ramach form i metod pracy w obszarze zdrowia psychicznego. Szczególnie ważna była prezentacja możliwych sposób pracy z wykorzystaniem systemu ochrony zdrowia w poszczególnych krajach, reprezentowanych przez partnerów projektu ze Słowacji, Czech i Polski.

Dodatkowo, spotkanie w Starej Lubowli było okazją do przeprowadzenia zajęć warsztatowych, których celem było wypracowanie ostatecznej wersji materiału wideo w formie edukacyjno-szkoleniowej, który będzie efektem końcowym projektu „Lustro duszy”. Przygotowanie nagrań do finalnej wersji materiału zostało zaplanowane w terminie 13-17 września podczas spotkania projektowego w czeskim Vratimowie.

[pobierz zdjęcia]

Skip to content