ERASMUS+ | Rusza projekt „Lustro duszy”

Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubowli rozpoczyna realizację projektu „Lustro duszy”, który odbywa się w ramach Programu ERASMUS+. Głównym celem projektu jest opracowanie materiału wideo, który pomoże młodym ludziom, a także osobom pracującym z młodzieżą, lepiej radzić sobie w trudnych i stresowych sytuacjach, także tych związanych z pandemią Covid-19.

Liderem projektu – realizowanego do 27 lutego 2023 roku – jest Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubowli (Słowacja), natomiast partnerami po stronie polskiej i czeskiej są Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza oraz Centrum Wolnego Czasu Vratimov.

Najważniejszym celem projektu jest opracowanie dokumentu filmowego „Lustro duszy”, który będzie materiałem metodycznym i pomoże młodym ludziom, liderom młodzieżowym, osobom pracującym z młodzieżą radzić sobie w sytuacjach stresowych. Poprzez robocze spotkania przestawicieli instytucji biorących udział w projekcie oraz spotkania z młodzieżą i specjalistami z różnych dziedzin, stworzona zostanie przestrzeń do edukacji młodych z wykorzystaniem techniki audiowizualnej.

Ważnym elementem projektu „Lustro duszy” jest także refleksja nad tym, jak młodzi ludzie postrzegają obecną sytuację związaną z COVID-19. To także analiza tego, jak poszczególne państwa uczestników projektu (Słowacja, Czechy i Polska) wspierają młodych ludzi w zakresie zdrowia psychicznego, także w szerszym kontekście.

Projekt zakłada trzy spotkania liderów poszczególnych instytucji i organizacji w celu wypracowania metodyki działania i przygotowania założeń do realizacji zaplanowanych zadań. W krajach uczestników projektu odbędą się również dodatkowe spotkania z grupami młodzieży, które pozwolą na określenie najważniejszych problemów ludzi młodych w okresie pandemii COVID-19 oraz opracowanie propozycji działań na przyszłość, wspierających system zdrowia psychicznego.

Skip to content