O promocji materiałów wideo w działaniach edukacyjnych

Vratimov i Ostrava w Czechach to miejsca, w których gościli uczestnicy kolejnego spotkania w ramach międzynarodowego projektu „Lustro duszy”. Jednym z istotnych zadań było przygotowanie metodyki pracy z młodzieżą z wykorzystaniem podsumowującego projekt materiału wideo.

Odbywające się w dniach 13-17 września spotkanie projektowe obejmowało między innymi warsztaty pn. „Tworzenie krótkometrażowych filmów”, których częścią było również szkolenie z zakresu wykorzystywania materiałów wideo w pracy edukacyjnej z młodzieżą. Uczestnicy mogli poznać możliwości pracy z kamerą, aparatami lusterkowymi i bezusterkowymi oraz urządzeniami mobilnymi.

Efektem końcowym projektu będzie materiał edukacyjny wideo, który posłuży do prezentacji dobrych praktyk w rozwiązywaniu trudnych problemów w sytuacjach kryzysowych. Dlatego jednym z ważnych elementów pracy w grupach było opracowanie kompletnej metodyki pracy z młodzieżą, także poprzez organizowanie dyskusji na bazie przygotowanego materiału projektowego wideo.

Zorganizowane przez czeskich partnerów spotkanie robocze było okazją do spotkania z zastępcą burmistrza Vratimova Davidem Böhmem oraz wizyty w Středisku Volného Času we Vratimovie i poznania oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy projektu odwiedzili również Ostrawę – Dolne Witkowice, gdzie znajduje się unikalny kompleks górniczo-hutniczy wraz z centrum edukacyjnym. Jednym z punktów programu była także wizyta w Czeskiej Telewizji oddział Ostrawa. Było to uzupełnienie odbywających się wcześniej warsztatów, a uczestnicy z Czech, Słowacji i Polski mogli poznać warsztat pracy telewizyjnej.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „ERASMUS+”

[pobierz zdjęcia]

Skip to content