Szkolenie krótkoterminowe w Starej Lubowli

Uczestnicy projektu „Lustro duszy” w dniach 3-7 maja 2022 wezmą udział w kolejnym szkoleniu krótkoterminowym, które tym razem odbędzie się w Starej Lubowli. Gospodarzem wydarzenia będzie Centrum Wolnego Czasu, a przygotowane spotkania będą poświęcone w większości tematyce radzenia sobie ze stresem oraz wykorzystaniem tej wiedzy przez pedagogów i osoby na co dzień pracujące z młodzieżą.

Centrum Wolnego Czasu jako podmiot prowadzący projekt „Lustro duszy”, przygotowało dla partnerów z Czech i Polski spotkania szkoleniowe, zawierające pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy w obszarze promocji zdrowia psychicznego. Zostaną poruszone także kwestie jak z wyczuciem postępować w kontaktach i w pracy z docelową grupą młodzieży. Uczestnicy dowiedzą się również jakie formy i metody pracy mogą wykorzystać i jak wykorzystać w codziennej pracy praktyczne doświadczenia, wskazówki i porady oraz jak radzić sobie z trudnymi, stresowymi sytuacjami w kontekście pandemii Covid-19, ale nie tylko. Co istotne, pozyskana wiedza może być wykorzystana także w innych sytuacjach kryzysowych i mają szersze zastosowanie w pracy pedagogicznej z ludźmi młodymi.

Ważnym aspektem będzie także poszerzanie wiedzy uczestników szkolenia, dotyczącej metod i form pracy w zakresie zdrowia psychicznego z podziałem te stosowane w poszczególnych krajach: Słowacja, Czechy, Polska. Uzyskane w ten sposób informacje pomogą stworzyć skuteczny przekaz w ramach przygotowywanego materiału wideo, który posłuży edukacji młodych we wszystkich trzech krajach, reprezentowanych podczas projektu.

Skip to content