Szkolenie w nowym sączu, czyli kolejny etap projektu „lustro duszy”

Uczestnicy projektu „Lustro duszy” ponownie spotkali się w Nowym Sączu, aby z pomocą specjalistów określić pozytywny i negatywny wpływ narzędzi internetowych wśród młodzieży w czasie trwającej pandemii COVID-19. Szkolenie krótkoterminowe odbyło się w dniach 25-29 stycznia i wzięli w nich udział przedstawiciele trzech instytucji z Czech (Středisko Volného Času Vratimov), Słowacji (Centrum Voľného ČasuStará Ľubovňa) i Polski (Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza).

Gospodarzem kolejnego projektowego szkolenia krótkoterminowego było Stowarzyszenie Sursum Corda. Wśród zaplanowanych bloków tematycznych odbyła się emisja filmu dokumentalnego „Social dilemma”. Było to wprowadzenie do tematyki związanej ze stosowanymi mechanizmami wpływu na użytkowników sieci społecznościowych przez największe na świecie korporacje. Po zakończonej emisji odbyła się także moderowana dyskusja, która miała na celu wyciągnięcie odpowiednich wniosków, a także uświadomienie jak naprawdę działają media społecznościowe, jakie mają dobre strony oraz jakie stwarzają zagrożenia społeczne, zwłaszcza wśród osób młodych. 

Oddzielne spotkania zostały poświęcone na omówienie zarówno negatywnego, jak i pozytywnego wpływu narzędzi internetowych na nasze codzienne życie. O szczegółach mówiła Leokadia Witowska, psychoterapeutka dzieci i młodzieży, określając istotny wpływ na zdrowie i psychikę oraz realne skutki oddziaływania mediów społecznościowych i innych narzędzi internetowych. 

Niezwykle cenne uwagi dotyczące zagrożeń cybernetycznych, z którymi stykamy się każdego dnia, podczas kolejnego spotkania przekazał nadkom. Robert Tomasik z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. 

Uczestnicy projektu odwiedzili również Wyższą Szkołę Biznesu WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie odbyła się prezentacja chmury internetowej dla studentów CloudA, będącej przykładem narzędzia internetowego, które ma zdecydowanie pozytywny wpływ na rozwój intelektualny młodego pokolenia. CloudA to także narzędzie wskazujące jak wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji oraz szeroko pojętej komunikacji nie tylko w trudnych czasach pandemii COVID-19. 

Z punktu widzenia całego projektu „Lustro duszy” szczególnie ważnym działaniem była praca nad finalną koncepcją filmu edukacyjnego. Przygotowany materiał będzie efektem wszystkich zaplanowanych spotkań, konsultacji i aktywności, a jego najważniejszym celem będzie wsparcie pedagogiczne i edukacyjne grup młodzieżowych z Polski, Czech i Słowacji. Dlatego też na terenie kampusu WSB-NLU odbyły się pierwsze nagrania z grupą polskiej młodzieży, pokazujące najważniejsze problemy z jakimi młodzi ludzie radzili sobie w okresie tej największej pandemicznej izolacji.

[pobierz zdjęcia]

fot. Krzysztof Witowski, Stowarzyszenie Sursum Corda

Skip to content