Pierwsze spotkanie w 2022 roku. Do zobaczenia w Nowym Sączu

W dniach 25-29 stycznia w Nowym Sączu odbędzie się kolejne, trzecie już spotkanie w ramach projektu „Lustro duszy”. Uczestnicy z Czech, Słowacji i Polski będą przygotowywać koncepcję filmu edukacyjnego, będącego głównym celem projektu, a także, przy udziale specjalistów, będą omawiać pozytywny i negatywny wpływ narządzi internetowych wśród młodzieży w trudnym czasie pandemii COVID-19.

Jednym z punktów programu spotkać tematycznych podczas roboczej wizyt w Nowym Sączu będzie emisja filmu dokumentalnego „Social dilemma”, który pokazuje mechanizmy działania mediów społecznościowych i sieci internetowych, zarządzanych obecnie przez największe światowe koncerny. Emisja będzie połączona z dyskusją grupową i będzie odnosić się do bezpośredniego wpływu narzędzi internetowych na psychikę młodego człowieka.

Oddzielne spotkania zostaną poświęcone omówieniu zarówno negatywnego, jak i tego pozytywnego wpływu narzędzi internetowych na życie i zdrowie osób młodych. W tym przypadku pomocne będą konsultacje ze specjalistami z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz psychoterapeutką, pracującą na co dzień z młodzieżą.

Spotkanie robocze w Polsce będzie również czasem intensywnej pracy nad finalną koncepcją filmu edukacyjnego, który będzie efektem wszystkich projektowych działań partnerów podczas całego okresu realizacji projektu.

Skip to content