Partnerzy projektu „Lustro duszy” spotkali się w Nowym Sączu

Zdrowie psychiczne młodzieży było najważniejszym tematem roboczego spotkania, które odbyło się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu w dniach 11-13 października w ramach projektu „Lustro duszy”. Partnerzy ze Słowacji, Czech i Polski omawiali między innymi wyniki ankiet, dotyczących problemów ludzi młodych w okresie trwającej pandemii COVID-19.

Głównym celem projektu jest stworzenie materiału wideo pn. „Lustro duszy”, który pomoże ludziom młodym, liderom młodzieżowym oraz osobom z nimi pracującym, poradzić się z podobnymi sytuacjami także w przyszłości. Dlatego istotnym elementem spotkania, odbywającego się tym razem w Nowym Sączu, było określenie najważniejszych obszarów problemowych podczas trwającej pandemii COVID-19. Służy temu między innymi przygotowana ankieta, która była dystrybuowana wśród młodzieży słowackiej, czeskiej i polskiej, a jej wyniki zostały przedstawione podczas jednego ze spotkań roboczych. 

W programie znalazła się także prezentacja funkcjonowania systemów zdrowia psychicznego młodzieży we wszystkich trzech krajach, uczestniczących w projekcie „Lustro duszy”. Strona polska przygotowała w tym obszarze prezentację, która obejmowała ogólną strukturę funkcjonowania systemu, aktualnie trwające zmiany, mające na celu poprawę jego funkcjonowania, a także zasady realizowanej pomocy na poziomie szkolnym oraz profesjonalnej pomocy świadczonej poprzez współpracę z psychoterapeutami i psychiatrami. 

Partnerzy projektu omówili również plan dalszych spotkań, tym razem w grupach młodzieżowych, które pozwolą na dalszą pogłębioną refleksję w obszarze kryzysu, jakim był i jest pandemia COVID-19. W ramach przygotowanych założeń, na przełomie stycznia i lutego 2022 roku, w Nowym Sączu odbędzie się spotkanie warsztatowe, które skupi się przede wszystkim na narzędziach online oraz ich właściwym wykorzystaniu w komunikacji w czasie trwającej pandemii. Podobne spotkania odbędą się również w Czechach oraz na Słowacji. 

[pobierz zdjęcia]

Skip to content