„ZRKADLO DUSE – materiał wideo wraz z metodyką”

Przygotowany film dydaktyczny został podzielony na dwie części. W pierwszej wypowiadają się osoby młode, które same doświadczyły trudnych sytuacji podczas pandemii COVID-19 i wskazały realne obszary problemowe sprawiające największe trudności nastolatkom, a w pewnym aspekcie niezwiązane z pandemią. Jest to swoisty drogowskaz, weryfikujący wyobrażenie dorosłych o problemach ludzi młodych podczas pandemii.

Film s titulkami / film z napisami w języku polskim i angielskim : https://tinyurl.com/ZrkadloDuse

Na tej podstawie powstała druga część materiału wideo, która posługuje się konkretnym przykładem relacji ludzi młodych i wskazuje także na inne trudne sytuacje, często kryzysowe, stojące u podstaw trudności emocjonalnych. To jednocześnie przykład jak współdziałać w grupie rówieśniczej, a czasem jak się tej grupie przeciwstawić w obronie słusznych wartości. 

Skip to content