Finał projektu „Lustro duszy” w Starej Lubowli

Dokładnie dwa lata temu w Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubowli rozpoczynał się projekt „Lustro duszy”. Jego głównym celem  było opracowanie materiału wideo, będącego wsparciem dla młodych ludzi w sytuacjach kryzysowych, takich jak COVID-19. Teraz przyszedł czas na podsumowanie dwuletnich działań, a uczestnicy projektu ze Słowacji, Czech i Polski ponownie spotkali się w dniach 23-24 lutego 2023 w Starej Lubowli, aby omówić szczegóły. 

Główną częścią finałowego spotkania projektu „Lustro duszy” była prezentacja przygotowanego materiału wideo, która odbyła się w sali kinowej Centrum Wolnego Czasu. Jego wersja końcowa to efekt wielomiesięcznych spotkań, rozmów, analiz, a także ankiet wykonanych w grupach osób młodych, przy wsparciu pedagogów i psychologów. To również wynik spotkań warsztatowych, które były realizowane w miastach partnerów projektu: Nowym Sączu, Starej Lubowli i Vratimowie. 

Przygotowany film dydaktyczny został podzielony na dwie części. W pierwszej wypowiadają się osoby młode, które same doświadczyły trudnych sytuacji podczas pandemii COVID-19 i wskazały realne obszary problemowe sprawiające największe trudności nastolatkom, a w pewnym aspekcie niezwiązane z pandemią. Był to swoisty drogowskaz, weryfikujący wyobrażenie dorosłych o problemach ludzi młodych podczas pandemii. Dzięki tej części materiału dydaktycznego wideo oraz przeprowadzonym ankietom, udało się przygotować odpowiedni przekaz, który po zakończeniu projektu będzie wykorzystywany w pracy pedagogicznej z młodzieżą. 

Na tej podstawie powstała druga część materiału wideo, która posługuje się konkretnym przykładem relacji ludzi młodych i wskazuje także na inne trudne sytuacje, często kryzysowe, stojące u podstaw trudności emocjonalnych. To jednocześnie przykład jak współdziałać w grupie rówieśniczej, a czasem jak się tej grupie przeciwstawić w obronie słusznych wartości. 

Finałowe spotkanie projektu „Lustro duszy” było też okazją do ewaluacji działań, a uczestnicząca w nim młodzież, ze wszystkich trzech krajów, mogła zweryfikować założenia, które zostały ujęte w końcowym materiale. Jednocześnie odbyły się warsztaty tematyczne, które pozwoliły na szczegółowe omówienie problematyki projektu, a także wypracowanie właściwej komunikacji w dalszej pracy dydaktycznej w szkołach i placówkach pedagogicznych. 

Skip to content