Do zobaczenia we vratimovie

Uczestnicy projektu „Lustro duszy” 11 października ponownie zawitają w czeskim Vratimovie, aby omówić dotychczas zrealizowane działania, a także przygotować finałowe spotkanie, zaplanowane na luty 2023 roku.

To będzie czas wymiany doświadczeń z dotychczasowych działań projektu „Lustro duszy”, także w zakresie planowanych do osiągnięcia efektów. Jednocześnie spotkanie we Vratimovie będzie obejmować przygotowania do finałowego spotkania, podczas którego zostanie zaprezentowany materiał edukacyjny wideo, skierowany do ludzi młodych. Odbędzie się ono w Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubowli, a wezmą w nim udział uczestnicy z Polski, Czech i Słowacji, w tym także grupy młodzieży ze wszystkich trzech krajów.

Skip to content